slivková miska,
drevo je sústružené za čerstva (preto tá deformácia spôsobená následným zosychaním )
ÚPRAVA: jedlý panenský olej
vec je  nedostupná