NARODENÝ V BRATISLAVE 1977
ŠTÚDIÁ
-1992-1998 ATELIÉR PETRA STRASSNERA
-1992-1996 MARIÁN HUBA, MARIÁN MUDROCH, JÁN ŠICKO
(ŠUV J. VYDRU-TVAROVANIE DREVA A REZBÁRSTVO)
-1998-2001 FiF UK ARCHEOLÓGIA  
-2003-2006 VÝROBA SLÁČIKOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV (MANUFAKTÚRA V BRATISLAVE)
-2007-2014 PODNIKANIE V OBLASTI HUDOBNÝCH POTRIEB  
V SÚČASTNOSTI ŽIJE A TVORÍ V BANSKEJ BYSTRICI A V BRATISLAVE