črpačka  „poldecák“
s motívom heraldického symbolu Španej Doliny
slivka